مطالب جدید


رای-شماره-های-1963-و-1964-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات-کودک-آزاری-چیست-؟

مجازات کودک آزاری چیست ؟

نکات-حقوقی-خرید-و-فروش-ملک

نکات حقوقی خرید و فروش ملک

قدرالسهم-آپارتمان-چیست؟

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

آشنایی-با-زیر-و-بم-جرم-جعل

آشنایی با زیر و بم جرم جعل

صدور-نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-در-خصوص-ضابطان-دادگستری

صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری

زمان-برگزاری-آزمون-وکالت-اعلام-شد

زمان برگزاری آزمون وکالت اعلام شد

رای-وحدت-رویه-شماره-1775-مورخ-1399-11-28-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399-11-28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

جهات-قانونی-شروع-به-تعقیب-چگونه-است؟

جهات قانونی شروع به تعقیب

مزایای-تنظیم-قرارداد

مزایای تنظیم قرارداد

کسی-که-به-دیگری-بدهی-دارد-و-محکوم-شده-در-چه-صورتی-زندانی-می-شود؟

کسی که به دیگری بدهی دارد و محکوم شده در چه صورتی زندانی می شود؟